Kirkesøndage

 

 

Rosenfryds-kirkesøndage, som vi har startet her i efteråret 2007 består af nedenstående koordinationsgruppe på 4 medlemmer. Vi mødes i Ry kirke en af de første søndage i måneden, hvor Dorthe Gudmund Larsen prædiker. Vi synes, det er hyggeligt at gå i kirke sammen og bagefter at mødes på restaurant Sønder Ege med den smukke udsigt til Knudsø over en kop ” et eller andet ” Det er dejligt her i en vedkendende og fri atmosfære åbent at kunne ” vende ” sine tanker og følelser, også i relation til spirituelle spørgsmål.

Vi vil her på Rosenfryds-hjemmesiden senere bekendtgøre kirkesøndagenes nærmere program, hvor vi på nuværende tidspunkt forestiller os, vi med tiden vil spise frokost sammen mindst 3 gange om året, de to gange på Sønder Ege og den tredje gang på Kristi Himmelfartsdag på Hotel Julsø, hvor vi sammen tager rutebåden til det dejlige hotel i den smukke natur. Fællessange vil normalt  indgå i  denne sammenhæng, ligesom vi vil prøve med tiden at få interessante indlæg, der kan inspirere os og sætte en god snak i gang i gruppen.

Vi håber mange med tiden får lyst til at deltage i Rosenfryds-kirkesøndagene sammen med os. Da vi ikke behøver nogen forudgående tilmelding - andet end til vore frokostarrangementer, så er det let ”at springe til ” i sidste øjeblik. Vi glæder os til at være sammen med dig. Men ring evt.lige til enten Jette på telefon 86 27 72 27 -  mobil 30 11 57 72 eller til Grete Obel / Obeline på 86 89 22 75 – mobil 24 86 30 54 , så kan vi fortælle dig lidt nærmere om vores lille kirkegruppe – og evt. aftale at mødes ved kirken.

Kærlig hilsen Grete Mayoh, Mette Balslev, Jette Dam og Obeline.

Baggrunden for Rosenfryds-kirkesøndagene.

I halvfemserne tog jeg initiativ til et lignende tiltag som vore Rosenfryds-kirkesøndage.
Jeg tror, vi er mange, der med glæde ser tilbage på vores oplevelser sammen i Søndagshøjskolen, som vi dengang kaldte vore månedlige kirkesøndage, hvor vi efter kirkegang mødtes i Ry Sognehus for at synge sammen, spise vores medbragte frokost og høre på forskellige indlæg over en kop kaffe.

Funderet i vor lyse kristne tro, syntes vi, det var spændende at høre om andres spirituelle søgen. Jeg husker, hvordan Dagmar Dalsgård fra Viborg på sin entusiastiske måde berettede om, hvad Martinus med sin åndsvidenskab havde betydet for hendes liv.
En af vore bekendte, der i Bahai-troen havde fundet sin vej, sagde så smukt noget i denne retning: ” Hvis vi havde lyttet til det, som Jesus fortalte os, havde Bahaullah ikke behøvet at gennemgå alle sine lidelser for at gentage opfordringen til os om at modtage og leve efter det lyse kristne kærlighedsbudskab.”

En anden meget tankevækkende søndag havde musikeren, Arne Krickau et spændende oplæg om nærdødsoplevelser illustreret af en interessant film.

Kristi Himmelfartsdag mødtes gruppen kl. 17 i bakkerne i det smukke naturområde ved Knudhule, hvor vi sang, hørte et lille indlæg og nød naturen sammen. Efterfølgende var der middag med masser af fællessang– en gang på Knudhule Vandrerhjem, en anden gang på Sønder Ege.
   Ud over de dejlige minder fra denne periode har jeg naturligvis en række værdifulde erfaringerne og kontakter med mig, som for-håbentlig vil kunne få betydning for vore Rosenfryds-kirkesøndage.

 

Meditationssøndage.

I de sidste 3- 4 år har de tre af koordinationsgruppens medlemmer mødtes en gang om måneden til kristen-meditation her i ”Bakkehuset ”.
Jeg har været meget taknemmelig for disse meditationer, hvor vi efterfølgende over vores medbragte frokost har fået mange berigende og dejlige samtaler om vedkommende emner.

Som min meget gode veninde, Birthe Kongerslev, som jeg har kendt i over 20 år, så fint siger: ” Ting har sin tid.” Dette er en uundgåelig sandhed i den fysiske virkelighed på trods af at vores kristne sandhed består. Jeg ser tilbage på både meditationsperioden og tiden med Søndagshøjskolen med stor glæde og taknemmelighed samtidig med, jeg nu fryder mig over den fornyelse og de nye muligheder, der ligger i vore Rosenfryds-kirkesøndage:

GUDSTJENESTER I RY KIRKE 2008

 28. september - - kl. 11

12. oktober - - - - - kl.11

2. november - - - - - kl.11

30. november - - - kl. 11

 

På glædeligt gensyn !